Ook een groeistrategie in 1 dag met M©inaday?

Loes Bon

Loes Bon

Een groeistrategie voor een succesvolle startup

Deze relatie van de Marketing Coöperatie heeft een passie voor muziek voor mensen met dementie, een werkend concept en een grote behoefte aan een heldere en effectieve groeistrategie.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt inmiddels overduidelijk dat muziek helpt om het leven van mensen met dementie en hun verzorgenden te verlichten. Daarom is een propositie ontwikkeld, bestaande uit een combinatie van workshops en training. Workshops met professionele musici voor mensen met dementie die wonen in een intramurale voorziening én trainingen voor hun verzorgenden om muziek in te zetten in de dagelijkse omgang met hun cliënten. Het concept werkt. De interactie met muziek leidt tot een beter welzijn van de cliënten, beter contact met hun verzorgenden en daardoor verlichting van de zorg.

Wat met een beperkte staf en financiële middelen niet lukt is om het bedrijf te laten groeien. In de markt is erkenning voor de potentie, directie en medewerkers hebben de passie en nu willen ze veel meer mensen met hun muziek bereiken. Daar is een solide bedrijf voor nodig met enige omvang, en daar is nu een effectieve groeistrategie voor nodig.

In 1 dag?

Ja, zo’n vraag pakt de Marketing Coöperatie in 1 dag aan. Niet dat alles in één dag geregeld is, maar dan is wel duidelijk hoe te groeien en wat nodig is om die groeistrategie te realiseren. Daarvoor gaan we een hele dag met elkaar aan de slag: experts van de organisatie (directie en een aantal medewerkers), klanten én experts van de Marketing Coöperatie.

Brede verkenning: anders kijken

De dag begint met een brede verkenning vanuit verschillende invalshoeken onder leiding van  het multidisciplinaire team van de Marketing Coöperatie. Het hele concept gaat onder het vergrootglas o.a.: organisatie, proposities, markt en doelgroepen, acquisitieproces, prijs & kosten. Ook klanten van de organisatie leveren als ervaringsdeskundigen een bijdrage aan de brede verkenning.

Resultaat van de brede verkenning: hypothesen, vragen en verwondering bij de experts van de Marketing Coöperatie, die ze delen met directie en medewerkers.

Dialoog: anders denken

Dan volgt de essentie van de dag, nl. het gesprek over die hypothesen, vragen en verwondering. Wat zijn nu de meest prangende vraagstukken in relatie tot de groeistrategie? Wat zit in de weg? Waar zitten de grootste kansen? Wat houdt tegen om werkelijk vooruit te gaan?

De Marketing Coöperatie helpt deze vraagstukken boven tafel te krijgen. Directie en medewerkers bepalen welke het meest belangrijk zijn en die zetten we op de agenda voor de rest van de dag.

Met alle denkkracht duiken we diep in die vraagstukken en met de integrale blik halen we de bestaande patronen en oplossingsrichtingen naar de oppervlakte, die bij deze klant wezen op een hele andere groeistrategie dan de directie zelf had gedacht.

Spannend & vermoeiend & bovenal verrassend

Dit zijn altijd spannende dagen. Niemand weet wat het resultaat zal zijn, dat ontstaat nl. tijdens de rit. Vertrouwd als we zijn met het proces weten wij van de Marketing Coöperatie inmiddels dat het gaat lukken, hoe dan ook. Voor onze klanten vraagt het moed om een dergelijk proces aan te gaan. Je moet de onzekerheid kunnen verdragen en soms ook de chaos die nodig is om tot een doorbraak te komen

De doorbraak kwam deze keer op strategisch niveau. Het inzicht ontstond dat deze organisatie een autoriteit is, met echt unieke expertise op hoe muziek in te zetten in de dagelijkse zorg. Men besloot tot een strategische koerswijziging, met consequenties voor alle facetten van de bedrijfsvoering: propositie, doelgroepen, communicatie, acquisitieproces, fondsenwerving en de taakverdeling in de organisatie. Deze consequenties zijn aan het einde van de middag in kaart gebracht. 

Hoe het verder ging

De directie vertrok met een plan op zak. De volgende dag al begon men met de uitwerking ervan. Borging en draagvlak waren al voor elkaar. Iedere belangrijke speler was bij het ontstaan van het plan aanwezig, kende de richting en wist wat te doen.

Concreet heeft de M©inaday geleid tot:

  • Een koerswijziging met een heldere groeistrategie.
  • Een aangepaste propositie.
  • Een geheel nieuwe website.
  • Een pitch die iedere medewerker kan houden.
  • Een op de strategie aangepaste en daardoor meer robuuste organisatie met het vertrouwen en het vermogen de groei te realiseren.

En dit is alleen nog maar het begin.

We zijn benieuwd welke bedrijven nog meer de challenge van de M©inaday aan durven gaan voor een werkende groeistrategie, een nieuwe koers, communicatiestrategie, website of om aan andere aan marketing en communicatie gerelateerde vraagstukken te werken.